Föreningen Norden

på Åland

För ett stärkt och främjat samarbete
i Norden.

Föreningen Norden är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1919 har vi främjat samarbete och skapat samhörighet i Norden. Året om och i hela Norden, vår verksamhet är öppen för alla. 

Föreningen Norden på Åland

Föreningen Norden på Ålands uppgift är att stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan, att sprida information om det nordiska samarbetet och dess organisation samt om de övriga nordiska ländernas språk, kultur, historia och samhällsliv. Dessutom bedriver föreningen utåtriktad information i Norden om Åland.

Gemenskap

Samverkan

Utbyte