I år firar nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden 25 år och därför deltar vår projektledare Petra idag i föreningen Norden Danmarks jubileumskonferens i Nordens Hus i Köpenhamn.

Frågor som ska diskuteras under dagen är bland andra: Hur blir Norden världens mest integrerade region? Vad menar vi när vi talar om nordisk integration? Vad sätter gränser för det gränslösa Norden? Är svaren desamma i Tórshavn och Helsingfors?

Föreningen Norden Danmarks ordförande Lars Barfoed hälsar välkommen tillsammans med Karen Elleman, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

https://www.norden.org/da/event/norden-med-og-uden-graenser-info-norden-25-aar