Nordjobb

Vad är
Nordjobb?

Kan du se dig själv arbeta på en gård på Island, ett hotell i Norge eller en nöjespark i Sverige?

Med Nordjobb kan du söka sommarjobb, vinterjobb eller andra säsongsjobb i alla de nordiska länderna.

Nordjobb är både en värdefull arbetserfarenhet och ett sätt att utforska ett av dina grannländer. Genom Nordjobb får du uppleva hur det är att bo i ett annat nordiskt land samtidigt som du träffar andra nordjobbare och får nya vänner från Nordens alla hörn.

Information för nordjobbare

Är du nordisk medborgare eller EU-medborgare och har en ålder mellan 18-30 år kan du söka Nordjobb.

Du kan söka Nordjobb från och med det år du fyller 18. Du kan vara 17 år när du fyller i din ansökan men i de flesta fall måste du ha fyllt 18 innan arbetsperiodens start.

Ja, vi mottar gärna din ansökan till flera olika jobb — det ökar dina chanser att bli anställd.

Du kan fylla i ansökningsformuläret på svenska, danska eller norska. Du behöver inte kunna skriva på språket i de länder där vi erbjuder jobb.

Vi gör vårt bästa för att ta hänsyn till sådana önskemål men vi kan inte ge någon sådan garanti. Det är arbetsgivarna som slutligen bestämmer vilka de vill anställa och då kan det hända att bara en av er får jobb eller att ni hamnar på två olika arbetsplatser.

Lönerna är avtalsenliga och det ska täcka kostnaderna till hyra, mat, resor och fickpengar. Vi försöker göra vårt bästa att hitta billiga bostäder så att det blir mer pengar kvar i plånboken.

Se Nordenguiden för en överblick över lönenivån i de olika länderna.

Du står själv för omkostnaderna i förbindelse med resa och uppehälle.

Om du ska resa till eller från Grönland, Färöarna eller Island så rekommenderar vi att du bokar biljetter i så god tid som möjligt för att spara pengar.

Nej. Du klarar dig med danska, norska eller svenska. I de fall det är nödvändigt kan du också använda dig av engelska. Åland hör till Finland, men är enbart svenskspråkigt.

På Nordjobbs hemsida finner du en ordlista med användbara termer inom olika yrkesområden.

När man blir erbjuden ett jobb genom Nordjobb så får man också hjälp med att hitta bostad på orten.

För den som är intresserad av Nordjobb på Åland, finns mer nyttig information här.

Ta del av tidigare Nordjobbares berättelser och erfarenheter – här!

Information för arbetsgivare

Söker du personal?

Låt Nordjobb hitta dina säsongsarbetare och bidra till det nordiska samarbetet.

Nordjobb har över 30 års erfarenhet med att förmedla jobb över de nordiska gränserna. Ett viktigt syfte med programmet är att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och visa på möjligheten att arbeta och bo i ett grannland. När du vänder dig till Nordjobb får du kostnadsfri rekryteringshjälp och du bidrar även till det nordiska samarbetet.

Det första du behöver göra är att registrera din arbetsplats där du även uppger vilken personal du behöver, vilken tidsperiod det gäller och vilka arbetsuppgifter.

Vi lägger därefter ut din annons på Nordjobbs nationella hemsida, nordjobb.org.

Nordjobb matchar arbetssökande mot dina krav och önskemål.

Vi mailar dig lämpliga ansökningar och sen kontaktar Du den som är intressant och kommer överens om anställningen. 

Du kan själv registrera din arbetsplats direkt online – här.

Alternativt kan du kontakta projektledaren för Nordjobb på Åland, se kontaktuppgifter här

Det är gratis att rekrytera via Nordjobb.

Tjänsten finansieras av Nordiska ministerrådet.

Vi hjälper till att hitta bostad, ofta har arbetsgivarna i skärgården egna bostäder att hyra ut. Men arbetsgivaren har inte något krav på sig att förmedla boende.

 

När du valt att ta emot en nordjobbare så innebär detta att du förväntas leverera goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö. Det är viktigt att upprätta ett skriftligt avtal mellan din verksamhet och nordjobbaren:

Ett skriftligt arbetsavtal ska innehålla åtminstone:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller driftställe
 • Tidpunkten då arbetet inleds
 • Giltighetstiden för ett arbetsavtal för viss tid och orsaken till att avtalet ingåtts på viss tid
 • Prövotidens längd (om det har avtalats om prövotid)
 • Platsen/platserna där arbetet utförs.
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 • Grunderna för löneberäkningen och lönebetningsperioden
 • Ordinarie arbetstid
 • Principerna hur semester bestäms
 • Uppsägningstid

 

Om prövotid

Parterna kommer överens om prövotid och hur lång den ska vara.

Notera att i ett anställningsförhållande för viss tid som varar mindre än åtta månader får prövotiden utgöra högst hälften av den tid som arbetsavtalet gäller.

Här finns en mall för arbetsavtal som går att skriva ut och använda.

Arbetstagare har rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg när anställningen upphör.

Det är arbetstagaren själv som ska begära intyget. Arbetsgivaren är skyldig att inom ca en vecka ge arbetsintyget.

Arbetsintyget behöver endast innehålla uppgifter om hur länge arbetstagaren varit anställd och arbetsuppgifternas art.

Endast på begäran av arbetstagaren ska arbetsgivaren bedöma arbetstagarens färdigheter och uppförande och/eller orsaken till att anställningen upphörde.

Arbetsgivaren är skyldig att ge ett nytt korrigerat arbetsintyg om det har blivit felaktiga uppgifter.

Skyldigheten att ge arbetsintyg gäller i tio år.

Här finns en mall för arbetsintyg som går att skriva ut och använda.

Tina Sjövall

Projektledare