Om vår verksamhet

Vad gör
Föreningen Norden?

Föreningen Norden har under decennier arbetat för att stärka och främja samarbete i Norden. Vårt arbete sker i nära dialog med beslutsfattare och bildar opinion i frågor som är viktiga för hållbar samhällsutveckling, samarbete och människor i Norden. Genom vårt arbete skapar vi nätverk mellan folk i de nordiska länderna.

Vad gör Föreningen Norden på Åland?

Föreningen verkar för att göra Åland, ålänningar och självstyrelsen kända i hela övriga Norden. Vi strävar till att Åland och dess kommuner får ökat inflytande och uppmärksamhet i nordiska sammanhang. FNÅs verksamhet äger rum i jämställt samarbete med motsvarande huvudföreningar i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna och Grönland. Samordnande organ för verksamheterna är Föreningarna Nordens Förbund (FNF) med huvudkontor i Köpenhamn.  

Föreningen Norden är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1919 har vi främjat samarbete och skapat samhörighet i Norden. Året om och i hela Norden, vår verksamhet är öppen för alla.

Vi arbetar gränsöverskridande med såväl demokratisk och hållbar samhällsutveckling som stärkandet av mellanfolkliga relationer. Tillsammans ska samhällsutmaningarna lösas. Det är vårt bidrag till att skapa världens bästa region att bo, leva och arbeta i. Verksamheten bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt i Norden och i Östersjöregionen.  

Vår organisation består av en styrelse med fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. På kansliet är vi tre anställda. En verksamhetsledare 75%, en projektledare för Nordjobb 75% och en projektledare för Info Norden 50%.

Föreningen Norden på Åland arbetar för gemenskap, samverkan och utbyte i Norden

Nordisk språkförståelse

Föreningen har gjort en uttalad satsning på nordisk språkförståelse, både bland ungdomar och vuxna. Föreningen arrangerar tillsammans med Pohjola Norden ett svenskt språkläger för finskspråkiga gymnasieungdomar, med syftet att utveckla den nordiska språkförståelsen och för att öka kunskapen om Åland.

Vänortssamarbete

De åländska landskommunerna och Föreningen Norden deltar i ett vänortssamarbete. Nordens längsta vänortskedja. I kedjan ingår Arsuk (Grönland), Husby (Syd Slesvig), Eide (Färöarna), Siglufjordur (Island), Herning (Danmark), Holmestrand (Norge), Vänersborg (Sverige), Kangasala (Finland) och de åländska landskommunerna. Vänortstämma arrangeras varje år i en av orterna. Vanliga teman på stämman är kommunsammanslagningar och vad de innebär för det nordiska samarbetet, språkfrågor och hur intressera ungdomar för det nordiska samarbetet. Vänortsstämman 2023 kommer att arrangeras på Åland.

Nordiskt gästabud

Nordiskt gästabud firas i samband med Nordens dag i mars runt om i Föreningarna Norden och skolor. I fokus är nordisk mat och traditioner. En gemensam nordisk meny, matordlistor och frågesporter tas fram av Föreningarna Norden.

Nordisk film

Nordisk film är en verksamhet som visar nordiska filmer och på andra sätt sprider kunskap om nordisk film.

Nordenloppet

I september varje år arrangeras Nordenloppet, ett motionslopp för hela familjen.

Välkomstgruppen

Välkomstgruppen har beredskap att ta emot besök från andra Nordenföreningar och grupper, vilka besöker Åland.