Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att skydda och respektera din integritet när du använder våra tjänster och kommunicerar med oss. Vårt mål är att hantera dina personuppgifter ansvarsfullt och korrekt, så att du kan känna dig trygg. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

När du besöker vår hemsida, vår facebook- eller instagramsida, gör avtal och överenskommelser med Föreningen Norden på Åland eller kommunicerar med oss på e-post eller telefon, utväxlar du en del information om dig till oss.

Vi samlar enbart in personuppgifter som du själv skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt medlemsregister eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation.

Vi inhämtar inte upplysningar som kan identifiera dig som person via vår webbplats, såvida du själv inte har skrivit in dessa upplysningar i någon av de formulär som finns på webbplatsen. Vi använder i dessa fall bara uppgifterna du angivit för att hantera de avgränsade förfrågningar du har gjort.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Föreningen Norden på Åland, Hamngatan 4, 221 00 Mariehamn, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt medlemsregister. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om inte

  • det är nödvändigt enligt lag
  • du har gett oss samtycke till det
  • det sker som ett led i vår användning av registerförare inom EU, EES eller i ett säkert tredjeland.

 

I den omfattning lagen tillåter kan vi lämna ut personuppgifter i syfte att antingen skydda eller värna våra rättigheter. Det kan till exempel vara relevant vid förebyggande av bedrägeri eller andra brott.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Norden på Åland

Organisationsnummer: 0459025-5

Hamngatan 4
221 00 Mariehamn
Åland, Finland

Telefon: +358 (0)18 172 79
E-post: info@norden.ax

Denna integritetspolicy senast uppdaterad: 2022-12-18.