Info Norden

Vad är
Info Norden?

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.

I Norden har vi en gemensam arbetsmarknad och andra gemensamma avtal, till exempel när det gäller socialförsäkring och utbildningsmöjligheter. Info Nordens primära uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden. Det gör vi genom att informera om gällande nordiska regelverk vid flytt, pendling, studier och annat. På Info Nordens webbsidor hittar du allmän information om de olika ländernas regelverk och myndigheter samt praktisk information om hur du ska gå tillväga om du ska flytta, arbeta, starta eget eller studera i ett annat nordiskt land.

Om du inte hittar svar på det du undrar över kan du kontakta Info Norden via ett frågeformulär eller ta kontakt med ett av våra informationskontor. 

Arbetar för att ta bort gränshinder

En viktig uppgift för Info Norden är att kartlägga problem och eventuella gränshinder som personer och små företag stöter på när de rör sig över en nordisk gräns. I samarbete med bland annat Nordiska ministerrådets Gränshinderråd använder sig Info Norden av den information vi får från privatpersoner om gränshinder i Norden till att göra relevanta politiker och tjänstemän uppmärksamma på problem och möjliga lösningar.

Organisering

Info Norden har en projektledare i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Info Norden ligger under de nordiska samarbetsministrarnas ansvarsområde och organisatoriskt är Info Norden placerat under Nordiska ministerrådets sekretariats kommunikationsavdelning.

Begränsning

Info Norden har ingen ombudsmannaroll, är inte jurister eller handläggare och ska inte hjälpa frågeställarna i ärenden som kräver att namn eller personnummer används.

Projektledarna kan inte företräda frågeställaren hos de aktuella myndigheterna, och informationen till frågeställarna ges på allmänna grunder.

Petra Olausson

Projektledare

Info Norden på Åland

Hamngatan 4
22100 Mariehamn
Åland