Föreningen Norden på Åland minns Hasse Svensson

”Vad Hasse Svensson varit för Föreningen Norden på Åland är ovärderligt. Han var föreningens tredje ordförande från 1975-2005” skriver föreningens ordförande Maiken Poulsen Englund i det minnestal som hölls till Hasse Svenssons ära under minnesceremonin i St Görans kyrka i Mariehamn den 17 februari 2024.

”Hasse var en mästare att uppfylla föreningens mål och mer än så, han var en mästerlig inspiratör och initiativtagare till stora projekt. Det som föreningen Norden på Åland idag förvaltar har till stor del grund i Hasses engagemang. Han kunde det åländska samhället som få samtidigt som han hade stor kunskap om Norden. Hans stora kontaktnät öppnade många dörrar.
Ärat vare minnet om Hasse Svensson.”

Hasse Svensson är den första och hittills enda som erhållit förtjänsttecken i guld för sina insatser i Föreningen Norden Åland.