Konstert med MidtVest Pigekor

Konsert med MidtVest Pigekor från Herning i Danmark 19 oktober 2023 kl 19.00 i Finströms kyrka och 20 oktober i Mariehamns bibliotek kl 10.00.
Konserterna är gratis.
Herning och Åland är vänortskommuner genom Förening Norden sedan 1978.

Klassisk klang möter konstnärlig äventyrslusta i MidtVest Pigekor, som har som uttalat mål att utmana sättet på vilket körmusik skapas och upplevs. Sångarna i MidtVest Pigekor använder inte bara sina röster, utan ofta även kroppsliga uttryck och sätter konsertlokalerna i spel.
Körens tonideal är som utgångspunkt klassiskt, men repertoaren innehåller musik i olika genrer och med mycket varierande musikaliskt uttryck.
Deras turnéprogram innehåller körmusik i olika stilar med fokus på nordisk körmusik, och dessutom tar de med sig sina favoritsånger till Åland. De sjunger även en sång av den åländske tonsättaren Lars Karlson för att presentera musik från sin vänort.